Tarkista äänoikeutesi liittovaaleissa!

15.8.2017

Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, joka
valitaan 6.–17.11.2017 pidettävässä liittoäänestyksessä. Liiton
jäsenyhdistysten varsinaisilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa
äänestämällä liittovaltuuston kokoonpanoon ja sitä kautta liiton
tulevaisuuteen.

Liittoäänestyksessä äänioikeus on niillä jäsenyhdistysten varsinaisilla
jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta vaalipäivän alkuun 5.11.2017
mennessä ja joista on toimitettu tieto 31.5.2017 mennessä liiton
jäsenrekisteriin.

Jäsen voi tarkastaa oman äänioikeutensa oman yhdistyksensä
puheenjohtajalta ja tehdä tarvittavan oikaisuvaatimuksen, jos häntä ei
ole liitetty äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä yhdistyksen
hallitukselle elokuun 2017 loppuun mennessä. 

Yhdistyksen hallitus tekee
oikaisuvaatimuksen vaalitoimikunnalle 15.9.2017 mennessä.

Lisätietoa täältä >>
http://invalidiliitto-vaikuttamistoiminta.mail-pv.fi/go/11163986-702675-50377750