Vertaistuki

Vertaistuki

 

Yhdistyksen perusajatuksena on tarjota vertaistukea kaikenikäisille, eri elämän tilanteissa oleville kampurajalkaisille sekä heidän läheisilleen. Kotisivuilla on perustietoa kampuroista ja yhdistyksen sekä Invalidiliiton ajankohtaisista asioista. Suljetussa Facebook-ryhmässä keskustellaan kaikenlaisista kampuroihin liittyvistä asioista. Yhdistyksen vuosittain järjestämissä tapaamisissa eri-ikäiset kampurajalkaiset ja heidän läheisensä saavat mahdollisuuden keskustella ja jakaa kokemuksiaan.

Yhdistyksen vertaistukihenkilöiden kautta on mahdollisuus löytää omaa elämäntilannetta vastaavaa vertaistukea.

Lasten vertaistuesta vastaa Riina Mustakallio, riina.mustakallio@skyry.org

Aikuisia kampurajalkaisia varten yhdistys ylläpitää sähköpostirinkiä, johon pääset liittymään ottamalla yhteyttä Tarja Mäkäräiseen, tarja.makarainen@skyry.org.