Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

 

Suomen Kampurajalkayhdistys ry on maaliskuussa 2003 perustettu valtakunnallinen yhdistys ja se on tarkoitettu kaikille kampurajalkaisille, heidän perheilleen sekä muille kampurajalkojen hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostuneille.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kampurajalkaisten hoitoa ja kuntoutusta sekä tarjota vertaistukea kampurajalkaisille sekä heidän perheilleen/omaisilleen. Toiminnan pääpaino on tukihenkilötoiminnassa ja tiedottamisessa sekä yhteistyössä Invalidiliiton Harvinaiset -yksikön ja sen muiden diagnoosipohjaisten jäsenyhdistysten kanssa.

 

Näiden tarkoitusten toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa kampurajalkojen hoidosta ja kuntoutuksesta Suomessa, järjestää tapaamisia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa myös julkaisutoimintaa. Yhdistys ylläpitää internet-sivuja ja Facebook-sivua.

Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Kampurajalkaisilla ja heidän omaisillaan/perheillään on suuri mahdollisuus vaikuttaa toiminnan muotoutumiseen Suomessa. Yhdistyksen toimintaan kaivataan mukaan kaiken ikäisiä aktiivisia jäseniä.

 

Yhdistyksen säännöt

Esite

Skyry on Invalidiliiton jäsenyhdistys

Keskustele, kysy, vastaa ja tue, liity Facebook-ryhmään Suomen kampurajalkaiset