Svenska

Utvecklingsdefekten talipes equinovarus, alltså klumpfot, är en missbildning av foten där fotens delar har vuxit fel. Kännetecknande för klumpfot är fotbladet som är inåtvinklat så att fotsulan pekar mot mittlinjen och hälen ligger högre och längre in än vanligt. Den främre delen av fotbladet är inåtvinklad och det finns ett veck ovanför hälbenet.

Behandlingsmetoderna har ändrats under de senaste årtiondena. Det som är gemensamt för behandlingsmetoderna är att man med gips och olika redskap manipulerar fotens ställning genast under de första dagarna och månaderna. Behandlingen är personlig och målet med den är att foten ska fungera och bära hela livet ut. Efter tusentals steg kan förändringar uppstå i foten så det är nödvändigt med uppföljning livet ut.

Finlands klumpfotsförening, Suomen Kampurajalkayhdistys Ry (SKYRY), grundades år 2003. Föreningen har som mål att ge information om klumpfot, hur det behandlas och hur man rehabiliteras samt att föra samman personer i samma situation så att de får kamratstöd. Föreningen fungerar på frivillig basis och finansieras genom medlemsavgifter. SKYRY ingår som medlemsförening i Invalidförbundet. Som förbundsmedlem kan föreningen samarbeta om ovanliga diagnoser över hela Europa. Föreningen strävar till att stöda ett liv med klumpfot under en persons hela livstid och att ge information om till exempel de stöd som beviljas av FPA. Vi har både barnfamiljer och vuxna med klumpfot bland våra medlemmar.

Den grundläggande tanken med föreningen är att erbjuda kamratstöd för alla åldersgrupper och för personer med klumpfot i olika livssituationer samt för deras anhöriga. Genom personer och familjer som ger kamratstöd går det att hitta kamratstöd som motsvarar den egna livssituationen. På vår webbplats finns grundläggande information om klumpfot samt om frågor som är aktuella för föreningen och Invalidförbundet. I vår slutna Facebook-grupp diskuterar vi om olika frågor som rör klumpfot. Vid föreningens årliga evenemang kan personer i olika åldrar som har klumpfot och deras anhöriga diskutera och dela sina erfarenheter.

Styrelsemedlemmarnas och föreningens kontaktuppgifter finns på sidan Yhteystiedot (Kontaktuppgifter).