Lääketieteellistä sanastoa

ANATOMIAA

 

aponeurosis plantaris

jalkapohjan kalvojänne

arcus plantaris

jalkapohjan kaari

arteria

valtimo

articulatio

nivel

articulatio calcaneocuboidea

kanta-kuutioluunivel

articulatio cuneonavicularis

vaaja-veneluunivel

articulatio subtalaris

alemman nilkkanivelen takaosa

articulatio talocalcaneonavicularis

alemman nilkkanivelen etuosa

articulatio talocruralis

ylempi nilkkanivel

articulatio tarsometatarsea prima

ensimmäinen nilkka-jalkapöydänluunivel

calcaneus

kantaluu

(os) cuboideum

kuutioluu

(os) cuneiforme intermedium

keskimmäinen vaajaluu

(os) cuneiforme laterale

uloin vaajaluu

(os) cuneiforme mediale

sisin vaajaluu

digitus

varvas

fascia

peitinkalvo

fibula

pohjeluu

hallux

isovarvas

ligamentum calcaneocuboideum

kanta-kuutioluuside

ligamentum calcaneofibulare

kanta-pohjeluuside

ligamentum calcaneonaviculare

kanta-veneluuside

ligamentum calcaneonaviculare plantare

jalkapohjan kanta-veneluuside

ligamentum cervicale talocalcaneum

telaluun kaulaside

ligamentum cuboideonaviculare plantare

jalkapohjan kuutio-veneluuside

ligamentum cuneonaviculare plantare

jalkapohjan vaaja-veneluuside

ligamentum mediale

kolmioside

ligamentum plantare breve

lyhyt jalkapohjaside

ligamentum plantare longum

pitkä jalkapohjaside

ligamentum talocalcaneum interosseum

tela- ja kantaluun väliside

ligamentum talocalcaneum laterale

ulompi tela-kantaluuside

ligamentum talocalcaneum mediale

sisempi tela-kantaluuside

ligamentum talofibulare anterius

etumainen tela-pohjeluuside

ligamentum talofibulare posterius

takimmainen tela-pohjeluuside

ligamentum tarsometatarseum plantare

jalkapohjan nilkkaluu-jalkapöydänluuside

ligamentum tibiofibulare anterius

etumainen sääri-pohjeluuside

malleolus lateralis

ulkokehräs

malleolus medialis

sisäkehräs

(os) metatarsale primum

ensimmäinen jalkapöydänluu

metatarsus

jalkapöytä

musculi interossei dorsales

jalanselän luuvälilihakset

musculi interossei plantares

jalkapohjan luuvälilihakset

musculi lumbricales

käämilihakset

musculus abductor digiti minimi

pikkuvarpaan loitontajalihas

musculus abductor hallucis

isovarpaan loitontajalihas

musculus adductor hallucis

isovarpaan lähentäjälihas

musculus extensor digitorum brevis

varpaiden lyhyt ojentajalihas

musculus extensor digitorum longus

varpaiden pitkä ojentajalihas

musculus extensor hallucis longus

isovarpaan pitkä ojentajalihas

musculus flexor digiti minimi brevis

pikkuvarpaan lyhyt koukistajalihas

musculus flexor digitorum brevis

varpaiden lyhyt koukistajalihas

musculus flexor digitorum longus

varpaiden pitkä koukistajalihas

musculus flexor hallucis brevis

isovarpaan lyhyt koukistajalihas

musculus flexor hallucis longus

isovarpaan pitkä koukistajalihas

musculus gastrocnemius

kaksoiskantalihas

musculus peroneus brevis

lyhyt pohjeluulihas

musculus peroneus longus

pitkä pohjeluulihas

musculus peroneus tertius

pieni pohjeluulihas

musculus quadratus plantae

nelikulmainen jalkapohjalihas

musculus plantaris

hoikka kantalihas

musculus soleus

leveä kantalihas

musculus tibialis anterior

etumainen säärilihas

musculus tibialis posterior

takimmainen säärilihas

musculus triceps surae

kolmipäinen pohjelihas

(os) naviculare

veneluu

nervus

hermo

os

luu

phalanges

varpaiden luut

planta

jalkapohja

plantaarinen

jalkapohjan suuntainen

processus lateralis tuberis calcanei

kantakyhmyn sivu-uloke

processus medialis tuberis calcanei

kantakyhmyn sisäuloke

(os) sesamoideum

jänneluu

sinus tarsi

nilkkapoukama

syndesmosis tibiofibularis

sääriluun ja pohjeluun sideliitos

talus

telaluu

tarsus

nilkka

tendo

jänne

tendo calcaneus (tendo Achillis)

kantajänne (akillesjänne)

tendo musculis flexoris hallucis longi

isovarpaan pitkän koukistajan jänne

tendo musculi peronei longi

pitkän pohjeluulihaksen jänne

tendo musculi tibialis posterioris

takimmaisen säärilihaksen jänne

tibia

sääriluu

tuberositas ossis navicularis

veneluun kyhmy

vena

laskimo

  

 

 

LIIKERATOJA

 

dorsifleksio

taivutus ylöspäin (jalanselän suuntaan)

fleksio

taivutus

lateraalifleksio

ulospäin taivutus

mediaalifleksio

sisäänpäin taivutus

plantaarifleksio

taivutus alaspäin (jalkapohjan suuntaan)

rotaatio

kiertoliike

 

DIAGNOOSISANASTOA

 

adductus

sisäänpäin vetäytynyt

congenitus, -a, -um

synnynnäinen

equinovarus

alaspäin taipunut ja sivulle koukistunut

equinus (ekvinus)

alaspäin taipunut

lateralis (lateraalinen)

ulkosyrjän puoleinen

l.a. (lateris amborum)

molemminpuoleinen

l.dx. (lateris dextrae)

oikeanpuoleinen

l.sin. (lateris sinistrae)

vasemmanpuoleinen

rigidus (rigidi)

jäykkä

rockerbottom

keinutuolijalka; jalkapohjan kuperuus

subluxatio (subluksaatio)

allekkain sijoiltaan

talipes

kantapää ja jalkaterä yhdessä (talus + pes)

talipes equinovarus

kampurajalka; alaspäin taipunut ja sivulle koukistunut jalkaterä

valgus

vino

varus

sivulle koukistunut

 

LEIKKAUSSANASTOA

 

discisio (diskiisio)

leikkaus, myös leikkausviilto

elongatio

pidentäminen

filamentum

piikki

fixatio

jäykistäminen

Kirschner-piikki

niveltuppien väliin asennettava koukkupäinen piikki,
joka pitää asennon nivelten välillä liikkumattomana

medioplantaris (medioplantaarinen)

jalkapohjan sisäreunan puoleinen

oblatio gypso (obl. gyps.)

kipsaus

posterolateralis (posterolateraalinen)

takaulkosyrjän puoleinen

vulnus scissum

leikkaushaava