Aikuiset

Kampurajalkainen aikuinen

Katosiko kampurasi?


Kampurajalka on jalan epämuodostuma. Synnynnäisistä vammoista puhuttaessa on tärkeää erottaa toisistaan asentovirheet ja varsinaiset epämuodostumat. Asentovirheet ovat eräänlaisia sikiöajan pakkausvirheitä, mutta todellinen kampurajalka on epämuodostuma, jossa jalan osat ovat virheellisesti muodostuneet.

Lapsuuden ajan hoitojen päätyttyä kampurajalat eivät välttämättä oireile. Kampurajalka saattaa aikuisena oireilla kipuina, joiden syyn löytyminen on usein osoittautunut hankalaksi. Hoitoon hakeutuessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan lapsuusajan hoitokertomuksia, joista selviää silloin tehdyt hoidot.


Kipuilu ja hoitoon hakeutuminen

Kampurajalkoja on korjattu pitkään erilaisilla menetelmillä. Joskus hoitetut jalat alkavat kipuilla uudestaan ja silloin alkaa uusi hoitojakso. Hoitoon hakeudutaan yleensä julkisen terveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta.

Vertaistuki

Yhdistyksen kautta saa seurata ja kuulla kokemuksia siitä, miten kampurajalkojen hoito ja kuntoutus on kehittynyt edellisiin vuosikymmeniin verrattuna. Vertaistukea tarvitaan kaikenikäisten kesken, koska kampurajalkaiset ovat hyvin pieni ryhmä. Yhdistyksen kautta voimme tarjota vertaistukea ja autenttisia hoitokertomuksia muilta aikuisilta, jotka ovat käyneet läpi useita uusintaleikkauksia. Aikuisille kampurajalkaisille on olemassa omat aikuisten sivut. Tunnukset ja lisätietoa voit kysyä Jaana Romo-Inkeriltä, jaana.romo-inkeri@skyry.org. Aikuiset voivat tavata toisiaan esimerkiksi jäsentapaamisissamme.