Kuntoutus

Kampurajalan hoidon yhteydessä tulee terveydenhuollossa laatia hoitosuunnitelma, johon sisältyy myös suunnitelma tarvittavasta kuntoutuksesta.


1. Julkinen terveydenhuolto


Julkinen terveyden eli terveyskeskus tai sairaala vastaa pääsääntöisesti kaiken lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta. Kuntoutus on useimmiten henkilön tarpeen mukaista terapiaa esim. fysio- tai toimintaterapiaa.

Kuntoutujan maksettavaksi jäävät asiakasmaksut esim. fysioterapian käyntimaksu. Kelasta saa korvausta kuntoutuksesta aiheutuneista matkakustannuksista esim. linja-automatkat kotoa fysioterapeutin luo ja takaisin.

2. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

Vaativa lääkinnällinen  kuntoutus voidaan järjestää avoterapioina tai kuntoutuslaitoksissa. Vaativana lääkinnälisenä kuntoutuksena järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset:

  • henkilö on alle 65-vuotias
  • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
  • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite,  josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
  • kuntoutus on perustellusti tarpeen
  • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa

Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset päätöksen mukaisesti sekä maksaa korvausta matkakustannuksista.


Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haetaan Kelasta täyttämällä hakemus ja toimittamalla se Kelaan joko sähköisen asionnin kautta tai  postitse. Hakemuksen liitteenä pitää olla voimassa oleva kuntoutussuunnitelma.

 

3. Kelan harkinnanvarainen kuntoutus


Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestetään pienimuotoisesti kuntoutumis- ja sopeutumisvalmennuskursseja yli 65-vuotiaille ja muille työelämästä poissa oleville henkilöille.

Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa selviytymään arjesta paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset päätöksen mukaisesti sekä maksaa korvausta matkakustannuksista.

Harkinanvaraista kuntoutusta haetaan Kelasta täyttämällä hakemus ja toimittamalla se Kelaan joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Hakemuksen liitteenä pitää olla B-lääkärilausunto, jossa on kuvattu henkilön kuntoutuksen tarve ja tavoitteet.

 

4. Muiden järjestämä kuntoutus
 

Raha-automaattiyhdistyksen tuella eri järjestöt järjestävät kuntoutusta. Tällaista kuntoutusta järjestetään esimerkiksi Invalidiliitossa.

Asiakkaalle voi jäädä näistä itse maksettavaksi osa kuntoutuksen kustannuksista. Kela maksaa korvausta matkakustannuksista edellyttäen, että kuntoutukseen on lääkärinlähete ja sen sisältönä on terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa kuntoutusta.